Checklist in geval van overlijden van een dierbare

Opzeggen of wijzigen van tenaamstelling bij overlijden.

(Direct) na overlijden

 1. Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.
 2. Ga na of er een donorcodicil is.
 3. Neem contact op met een uitvaartondernemer.
 4. En neem als het u allemaal te veel is contact op met een nalatenschap makelaar  www.Nalatenschapsmakelaar.nl
 5. Er moet aangifte worden gedaan van overlijden bij de afdeling Bevolking van het gemeentehuis in de plaats van overlijden. Meestal doet de bode/uitvaartondernemer dit.
 6. Ga na of er een uitvaart- of Levensverzekering is.
 7. Versturen van rouwbrieven.
 8. Vraag om een akte van overlijden aan de uitvaartondernemer. U heeft deze nodig om veel zaken te regelen. Veel instanties verlangen een kopie overlijdensakte ter verificatie. Geef de originele akte nooit weg.

(Direct) na de uitvaart

 1. Zendt een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen enz.
 2. Laat een verklaring van erfrecht opstellen door een notaris. Deze heeft u onder andere nodig om bankzaken te regelen. Vraag eventueel om de bloedvolmacht.
 3. Informeer Bank(en)/Postbank.
 4. Tenaamstelling van spaarbankboekjes, giro-en/of bankrekening c.q. beleggingsrekening die op naam van de overledene of op beider naam staan, dienen te worden gewijzigd.
 5. Laat eventueel de bankkluis openen en legen/opzeggen.
 6. Let op: Vraag de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een andere rekening te storten waar u wel bij kunt.
 7. Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld. Polis(en) moeten worden gewijzigd of opgezegd.
 8. Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, periodieken of vakliteratuur. Trek zo nodig machtigingen tot automatische overschrijvingen in.
 9. Informeer alle overige organisaties en bedrijven waar de overledene geregistreerd staat. Zoals bijvoorbeeld goede doelen en vakbonden.

Vervolgens te regelen

 1. Inventariseer de lopende schulden bij denkt u bijvoorbeeld aan de belasting, hypotheek, uitvaart enz.
 2. Indien de overledene een hypotheek had op het huis, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.
 3. In het geval dat er een partner overblijft: Indien u persoonlijke leningen hebt afgesloten of aankopen hebt gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag u in verband met het overlijden van uw partner is kwijtgescholden.
 4. Incasseer de verzekeringsuitkeringen, en los daarmee de eventuele schulden af.
 5. Regel de verplichte laatste belastingaangifte overledene. Voor uitgebreide informatie zie veel gestelde vragen bij de belastingdienst. bBelastingdienst.nl
 6. In het geval dat er een partner overblijft: Vraag eventueel de huur-, zorg, en kindertoeslag bij de belastingdienst aan.
 7. Vraag een eventuele nabestaanden of wezenpensioen aan (ANW), voor meer informatie hierover: svb.nl
 8. Dien eventueel een aanvraag in voor gezinshulp bij een instelling voor gezinszorg of instelling voor maatschappelijk werk bij uw gemeente. www.gemeenteDenHaag.nl of www.gemeenteLeidschendamVoorburg.nl of www.gemeentedelft.nl
 9. Vraag eventuele tegemoetkoming studiekosten aan bij de IB-Groep: ibgroep.nl
 10. Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen van Reinigingsrechten en Milieubelasting.
 11. Ga over tot verdeling van de (in)boedel. Laat deze zo nodig taxeren. Vergeet de eventuele aangifte van successiebelasting niet. Een notaris helpt u hierbij. Voor uitgebreide informatie zie veel gestelde vragen van de belastingdienst Belastingdienst.nl
 12. Bewaar alle rekeningen van de gemaakte kosten in verband met het overlijden: deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.
 13. Indien u nog niet over een testament beschikt, laat dit dan nu opmaken door een notaris en regel eventueel de voogdij van uw minderjarige kind(eren).