PGB aanvragen-wijzigen?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Persoon Gebonden Budget?

Ik kan u helpen met het aanvragen van een PGB, bij de Gemeente of het zorgkantoor.

img_0694financieringsstromen-in-de-zorg

 

Het kan ook zijn dat u of een familielid een indicatie heeft Zorg In Natura, maar u wilt ook een Persoon Gebonden Budget aanvragen.

Ik kan u helpen om de ZIN gedeeltelijk of helemaal om te zetten naar een PGB

certificaat-pgb-2017-ontwikkelingen